Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Askgravlunden

Öster om kyrkan på sluttningen ner mot den öppna ängen finns ett kvarter som är avsett för enbart askurnor . Detta kvarter anlades år 1977 och är utformat som en trappavsats.

Hösten och våren 2010-2011 utvidgades kvarteret med ytterliggare 71 urngravplatser samt en askgravlund som skapades i centrum av urntrappan.

En askgravlund är som en minneslund men här är man inte anonym. De anhöriga får vara med vid asknedsättningen och man köper till en gjuten bronsplatta med namn på den gravsatta. Namntavlan placeras på den granitpelare som utgör centrum på "utsiktsplatsen" här har man också utrymme för blomsterdekorationerna. På utsiktsplatsen kan man sitta ned och om man har tur, får man se och begrunde de idisslande korna på ängen nedanför. Till vänster om utsiktsplatsen är askgravarna belägna.

Ordningsföreskrifter för askgravlund

Askgravlunden är ett gemensamt gravområde där askan efter den avlidne sätts. Anhöriga får delta i denna ceremoni. I askgravlunden får man inte sätta upp någon enskild gravvård eller enskild plantering

Besökare får medverka till askgravlundens smyckning endast genom att placera buketter eller snittblommor av levande växtmaterial på härför avsedda platser.

Vissna blommor tas bort av personalen.

Askgravlunden på Borgeby kyrkogård.

Utsikt norrut över urntrappan samt askgravlunden

Utsikt rakt åt öster vid urntrappan och askgravlunden.

Askgravlundens centrum. Pelaren med namnskyltar.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se