Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Begravningsombudet

Begravningsombudet

Alla medborgare betalar en begravningsavgift.

Enligt lag ska det i varje kommun finnas ett begravningsombud, vilken utses av länsstyrelsen.
Ombudets uppgift är att vara en mellanhand gällande begravningsfrågor mellan Svenska kyrkan och de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Det kan gälla för personer med till exempel muslimsk, judisk eller buddhistisk trosuppfattning.
Ombudet ska också vara med vid fastställandet av församlingens begravningsavgift och reagera och redogöra för sådant som inte förenar kyrkans huvudmannaskap för begravningsverksamheten med religionsfriheten.

I Bjärreds församling och i Lomma kommun är begravningsombudet

Lennart Badersten

tel: 046 - 29 28 76
mobil: 0760 - 45 24 25

e-post: lba@bjarred.net

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se