Du är här: Start / Kyrkor och fastigheter / Bergagården församlingshemmet

Bergagården - församlingshemmet

Tider och behov förändras snabbt. En tillbyggnad av Bergagården uppfördes på den granntomt som förvärvats 1979.
Församlingen uppförde här som tidigare nämnts, år 1991 två nya hus, där det ena sammanbyggdes med Bergagården. Denna del innehåller större personalrum samt utrymmen för körverksamheten.
I det andra huset inrättade församlingen en förskola. År 2004 övergick förskoleverksamheten till en förening som drev en kristen förskola fram till sommaren 2009 då församlingen vuxit ur sina egna lokaler för barn och ungdomsverksamheten och därför tvingades överta byggnaden.

Att Bergagården utgör en oas i Bjärred som det är ett priviligeum att arbeta i kan man ana av följande bild där en konfirmationslektion flyttat ut i Guds natur

Församlingshemmet. Bergagården sedd från parken. Observera det gamla takteglet.

Från vilket håll man än väljer att närma sig Bergagården imponeras man av den strama och rena arkitekturen.
Den trelängade anläggningen uppfördes i en stil som blandade både modern och traditionell byggnadstradition. Arkitekterna Kristina och Bengt Hellborg använde sig genomgående av materialen sten, trä och glas.

Vid invigningen den 31 mars 1974 utgjordes anläggningen av tre vita längor grupperade som den gamla skånska gården med öppning mot parken. I ena längan inrymdes Bergakyrkan. I den andra längan församlingsexpedition och i den tredje församlingsutrymmen.
1991 tillbyggdes två huskroppar som går i en stil som ansluter till den ursprungliga Bergagården utan att för den skull vara identiskt lika.

Det vilar en klosterlik atmosfär över Bergagården med avseende på stramheten, stengolven, de inmurade fönstren och den lummiga parken. Samtidigt präglas hela miljön av en öppenhet som inbjuder till att vara en mötesplats för alla. Det vilar en känsla av "Välkommen in" över anläggningen.

Stora salen, Bergsalen med plats för 150 personer.

På Bergasalens sydvägg har konstnären Stig Carlsson 1933-2008 skapat en modern variant av Biblia pauperum, fattigmansbibeln, som blev benämningen på en av medeltidens förnämsta uppbyggelseböcker, som sannolikt sammansatts av en bayersk benediktinmunk under 1200-talets senare del och som snart spreds runt omkring i Europa med ett 40-tal teckningar. Bilderna framställer de viktigaste scenerna i Nya testamentet jämte motsvarande "typiska" scener ur Gamla testamentet. Vi känner igen tanken bakom väggmålningarna i Fjelie gamla kyrka som här förenar församlingens äldsta och yngsta kyrka genom århundradena.Gamla och nya testamentets frälsningshistoria synliggörs i konstnärens bildsvit. Berättelserna blir levande för oss samtidigt som konstverket i sin helhet blir en harmonisk tillgång för hela salen. De största händelserna finns med. Skapelsen, Noaks ark, Babels torn, Jakobs stege, Josef i Egypten, Mose med lagtavlorna och guldkalven, den urstarke Simson, David och Goliat samt förstås Jona i valfiskens buk.
Det nya testamentet startar med födelsen i Betlehem som går över i den hastiga flykten till Egypten, Jesus som tolvåring i templet, Jesu dop och därefter hur lärjungarna blir kallade att följa Jesus.
Bergspredikan har fått sitt eget kapitel, så också bespisningsundret. Liksom i evangelierna har påsken stort utrymme i bildsviten.
Intåget i Jerusalem (Psalmsöndagen) blir inledning på dramat, den sista måltiden (Skärtorsdagen) lidandet och korsfästelsen (Långfredagen) får sin avslutning i uppståndelsen (Påskdagen).
Eva, Adam och ormen. Simson i templet.
Det finns mycket att upptäcka i denna träbibel där varje kvisthål vävs in i berättelsen. Den börjar och slutar på samma sätt: Guds hand som omfamnar allt.

Adam Eva och ormen

Nattvarden

Fiskafänget

Foajen

Lilla Bergasalen

Om kyrkorummet präglas av enkelhet, trä och sten är detta ett drag som fortsätter även i församlingsgården. Den ljusa nordiska furan har fått dominera inredningen.
Bottenplanets olika lokaler har en golvbeläggning av tjeckisk keramik lagd på fri hand.
Yttertaken täcks av tegelpannor som har en hundraårig historia från det de lades på taken på torkladorna vid kritbruket i Kvarnby

Valborgsmässobranden 1986.
Valborgsmässoaftonen 1986 utbröt en brand på ungdomsloftet. Förutom brandskador som uppstod på halva Bergagården tillkom vattenskadorna vid släckningen. Kyrkan klarade sig utan skador och tiden efter branden var en tid av nödlösningar för att få verksamheten att fungera. Det var också en tid av återuppbyggnad och ungdomsloftet förändrades som ett resultat av de erfarenheter man gjorde till följd av branden. Rum och verksamheter disponerades om. Resultatet blev en bättre och förnyad församlingsgård.

Loftet ungdomarnas egna lokal

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se