Du är här: Start / Kyrkor och fastigheter / Bergakyrkan

Bergakyrkan invigd 31 mars 1974

Kyrkan är det självklara navet i församlingens gudstjänstliv och i Bergakyrkan bidrar den flyttbara inredningen till att kyrkorummet kan förändras efter behov.
Trä och sten dominerar inredningen. Redan när man kommer in i kyrkan känner man doften av trä. Golvet består av hundraårigt kajvirke från Helsingborgs hamn, Takets öppna takstolar kommer från Härjedalens djupa skogar och bänkinredning och predikostol har tillverkats på Gotland. Man får en känsla av medeltida kloster eller en vikingasal när man träder in i kyrkan

Bergakyrkan sedd från väster och Öresundsvägen

1994 i samband med Bergakyrkans tjugoårsjubileum skapades en liten plats för meditation och stillhet i det utrymme som från början var tänkt för kören. Med ljusbäraren i mitten och en Mariaikon målad av Lars Gerdmar i Lund på väggen markeras möjligheten för enskild bön.
Kyrkan lyses upp av taklampor och vägglampetter sammansatta av genombrutna plåtburkar i varierande mönster. Lamporna är utformade av konstnären Gunnar Hallgren.
Dynorna i bänkarna är så kallade "agedynor", åkdynor designade av Kristina Hellborg. Predikstolsklädet har vävts av Anne Li Göransson. Krucifixet på korväggen har hämtats från Flädie kyrka och är från 1400 talet.
Vid invigningen skänkte en församlingsmedlem nattvardssilvret som Sven Albrektsson tillverkat. Processionskorset av Walter Hübner skänkte Lomma församling.
En fristående klockstapel har en klocka som är en kopia av Flädie kyrkas gamla 1600-talsklocka.

Översiktsbild av kyrkorummet

Dopfunten är signerad av den danske bildhuggaren Torvald Westergaard Lemvig som också har huggit stenskulpturen som är inmurad i väggen bakom dopfunten. Stenskulpturen föreställer Jesu sista måltid och i koret förenas därmed de två sakramenten dop och nattvard

Stenreliefen med Jesu sista måltid. Östra väggen Bergakyrkan

Dopfunten

Bergakyrkans klocka sedd ur en annorlunda vinkel

Vill ni lyssna på Bergakyrkans historia så klicka på bilden härovan.
Bilden är från renoveringen 2013

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se