Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Borgeby kyrkogård

Kyrkogården är anlagd runt Borgeby kyrka, som ligger utanför Bjärreds samhälle vid vägen mot Löddeköpinge och Furulund invid Borgeby slott. Kyrkogården är inramad av en mur på norra sidan, avenbokshäckar åt söder och väster samt spireabuskar vid östra gränsen.

De äldsta kvarteren vilket använts som kyrkogård i över 800 år är belägna norr och söder om kyrkan. Gravplatserna är inramade med buxbomshäck och ytskiktet består av gräs eller singel.

Kvarteret öster om kyrkan anlades senare, troligen i början på 1900-talet.

Kyrkogården utökades åt väster 1964. Kvarteret är helt gräsbesått och indelat i mindre gravgårdar med avenbokshäck. Gravplatserna har ingen gränsmarkering och endast gravrabatt framför gravvården. Upplåtelse av gravplatser för kvarteret sker enbart för kistgravsättningar. Inom samma kvarter anlades år 2003 en blomsterdekorationsplats en s.k. kransgård för blommor efter begravningsceremoni. Hela kyrkogården tillgänglighetsanpassades år 2011.
I marken runt kyrkan finns den gamla ursprungliga kyrkogårdsmuren fortfarande kvar.

På kyrkogården finns en nyrenoverad minneslund samt en nyanlagd askgravlund. Läs vidare om dem under respektive flik här på hemsidan.

Hitta till kyrkogården.
Adress Borgeby Slottsväg 17
23791 Bjärred

Om ni har GPS
Koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 56° 8.298', E 13° 2.210'
WGS 84 decimal (lat, lon):
56.13830, 13.03683
RT90:
6226785, 1327912
SWEREF99 TM:
6223208, 378008

Vi har några ordningsföreskrifter för våra kyrkogårdar. Enkla och lätta att följa för allas trevnad.

Kyrkogården är de dödas vilorum. Besökare skall uppträda så att kyrkogårdens helgd inte kränkes eller gudstjänst och annan förrättning störs.

Medföljande hundar skall vara kopplade på kyrkogården

Obehörig fordonstrafik, även cykling får inte ske inom kyrkogården

Obehörigt beträdande av annans gravplats är förbjudet

Barn får inte utan tillsyn uppehålla sig på kyrkogården

Papper, vissnade blommor eller annat avfall får inte lämnas kvar annat än i härför avsedda platser.

Vattenkannor eller andra redskap, som tillhandahålles av församlingen, skall efter användandet ställas tillbaka på härför avsedda platser.

Egna redskap och andra tillbehör får inte förvaras på gravplatsen.

Glasvaser är förbjudna då de kan skada både besökare och anställda.

Besökare till kyrkogården är skyldiga att följa de anvisningar som i ordnings och säkerhetssyfte ges av kyrkorådet.

rdningsregler för gravplatser

Växter får inte växa in på intilliggande gravplatser eller gränshäckar.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att se till att gravvården är väl förankrad för att tillgodose kraven i arbetsmiljölagen.

Kemiska medel för ogräsbekämpning får inte användas.

Kantstödet skall vara av naturmaterial.

Vid smyckning av gravplats får enbart naturmaterial användas.

På Borgeby kyrkogård finns i dagsläget år 2013, 1 150 gravplatser.

BORGEBY KYRKOGÅRD

Utsikt över en vintrig kyrkogård i Borgeby. Observera gravstenen som är inmurad i fönstersmygen. I bakgrunden den vidsträckta skånska slätten.

Södra delen av Borgeby kyrkogård

Karta över Borgeby kyrkogård med kvartersindelning

En nalle klippt i buxbom på kvarter J Borgeby kyrkogård.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se