Du är här: Start / Kyrkor och fastigheter / Borgeby kyrkas renovering

Borgeby kyrkas står i tur för en ansiktslyftning efter att Bergakyrkan och Fjelie kyrkas renoveringar är klara.
Hela kyrkans exteriör behöver kalkas om och stuprör och hängrännor bytas ut.
Fönstren behöver ett extra ytterfönster för att vi skall behålla värmen inne i kyrkan. Tyvärr har församlingen fått nej från Länsstyrelsen på ytterfönster till kyrkan. Innanfönster har vi dock ett underhandsbesked på att det är OK att montera in. Vår tanke med ytterfönster är annars att vi då skulle skydda järnfönstren mot väder och vind så att vi inte skall behöva lägga ner allt för mycket pengar på regelbundna renoveringar av dessa.

Vad behöver vi göra i Borgeby kyrka?

Inuti är kyrkan relativt välbehållen förutom de skador som varmt damm åstadkommer då det bränner fast ovanför elementen. Men hela kyrkorummet behöver kalkas om. Sen har vi det sorgliga kapitlet med uppvärmning. Liksom i de andra kyrkorna är värmesystemet åldrigt och dyrbart i drift. I Borgeby har pannan som är kombinerat el och olja endast halv kapacitet.
Vi håller på med den obligatoriska klimatundersökningen som ligger till grund för kyrkoantikvariskt ersättning. Parallellt med detta undersöker vi just nu alla möjligheter på ett nytt och ekonomiskt värmesystem. Vad som för ögonblicket "leder" är bergvärme men vi har också alternativet pelletseldning. under tiden får vi hanka oss fram med värmesystemet i avvaktan på utredningar och slutförda renoveringar i de andra kyrkorna, såvida inte läget blir akut.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se