Du är här: Start / Contact information in English

Parish Office Bergakyrkan

Öresundsvägen 9

Open Mon-Fri 9-12 AM Tuesday 10-12

Phone: 046-29 40 50

Fax: 046-29 40 51

E-mail: bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Mail: Bjärreds församling, Öresundsvägen 9 237 35 Bjärred

Rector
The Very Revd Eva Landberg 046-440 41 52
eva.landberg@svenskakyrkan.se

Nearest Busstop is Bjärred Medborgarhuset
Bus 137 from/to Lund or 134/132 from/to Malmö


Contact information in English

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se