Du är här: Start / Diakoni

Diakoni

Diakonens smycke en duva i en ring

Diakonens emblem. 

Duvan kommer med bud om liv.

Ringen berättar om att Fadern omsluter allt.

Korset berättar om Jesus död och uppståndelse.
 


Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Den kan också beskrivas som kristen tro omsatt i handling. I dopet är vi alla kallade att tjäna varandra som Jesus gjorde. Diakoni skall därför genomsyra hela församlingens arbete.

I församlingen är det diakonen som har ansvar för diakonin. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonins uppgift.

I det praktiska församlingsarbetet innebär det att vi har öppna mötesplatser, t.ex Bergapunkten, Trivselträffar och Onsdagscafé för möjlighet till gemenskap och fördjupning av den kristna tron.

Det diakonala arbetet går ut på att utifrån det kristna kärleksbudskapet uppsöka, hjälpa och stödja människor i utsatta situationer. Detär diakonins uppgift attatt reagera på orättvisor i samhället och när människor far illa, att utmana till förändring och ansvarstagande. I församlingen vill vi skapa miljöer där människor kan mötas, känna gemenskap och dela erfarenheter, men också ges möjlighet att växa och utvecklas.

Dessutom finns det lite mindre, slutna grupper, t.ex. Samtal om sorg, bokcirkel och dialoggrupper.

Det går också bra att komma till oss för enskilda samtal om stort och smått i livet, när du behöver någon att dela med.           Vi har tystnadsplikt och för inte journal. 

I centrum står den enskilda människan och hennes behov.


Vill du veta mer kontakta

Gunilla Gottsäter, diakon
Telefon: 046-440 41 55
E-post: gunilla.gottsater@svenskakyrkan.se

Anna Kristiansson, präst
Telefon: 046-440 41 53
E-post: anna.kristiansson@svenskakyrkan.se 


Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se