Du är här: Start / Diakon

Gunilla Gottsäter

Jag är diakon i församlingen. Mitt arbete består mycket av samtal med människor i livets olika skeden.

Det kan vara både enskilda samtal och samtal i grupper.
Som diakon har jag naturligtvis tystnadsplikt.
Till mina uppgifter hör också att arbeta med att församlingen får vara en plats för gemenskap som t ex i våra öppna träffar dit alla är välkomna.  


 Telefon  046 - 440 41 55
 Fax  046 - 29 40 51
 Sms  0765 - 36 40 55
 E-post  gunilla.gottsater@svenskakyrkan.se
Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se