Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Fjelie nya kyrkogård

Fjelie nya kyrkogård

Fjelie nya kyrkogård ligger 200 meter sydväst om gamla kyrkogården vid väg 16, som går mellan Lund och Bjärred. Kyrkogården invigdes år 1908.

Förutom att det tillkommit ett antal bågformade gravkvarter som kontrast till den i övrigt mycket sträva indelningen så har kyrkogården kvar sitt ursprungliga utseende.

Kyrkogården är rektangulär och omgärdad av lindar och hagtornshäck på tre sidor och med järnstaket och grindar vid huvudingången. Kvartersindelningen är samma som på Fjelie gamla kyrkogård. Även på denna kyrkogård finns det större gravplatser men också många mindre, den är typisk som en mindre landsortskyrkogård och präglar av att Fjelie var ett jordbrukssamhälle.

För kistor eller urnor finns möjlighet att välja gravplats med ytskikt av gräs eller singel
Eftersom många gravplatser har återlämnats på Fjelie nya kyrkogård, har församlingen på en del av de återtagna gravplatserna anlagt de mjuka rundade kvarteren för att bryta upp det kärva utseendet.

Kyrkogården fick en större ansiktslyftning 2010 då samtliga gångar tillgänglighetsanpassades och samtidigt nya redskapsställ och belysningsstolpar sattes upp.
Det är en vacker kyrkogård med tyvärr allt för få nyanlagda gravar.

Kyrkogården är de dödas vilorum. Besökare skall uppträda så att kyrkogårdens helgd inte kränkes eller gudstjänst och annan förrättning störs.

Medföljande hundar skall vara kopplade på kyrkogården

Obehörig fordonstrafik, även cykling får inte ske inom kyrkogården

Obehörigt beträdande av annans gravplats är förbjudet

Barn får inte utan tillsyn uppehålla sig på kyrkogården

Papper, vissnade blommor eller annat avfall får inte lämnas kvar annat än i härför avsedda platser.

Vattenkannor eller andra redskap, som tillhandahålles av församlingen, skall efter användandet ställas tillbaka på härför avsedda platser.

Egna redskap och andra tillbehör får inte förvaras på gravplatsen.

Glasvaser och dylikt får inte användas då de kan skada både besökare och anställda.

Besökare till kyrkogården är skyldiga att följa de anvisningar som i ordnings och säkerhetssyfte ges av kyrkorådet.Växter får inte växa in på intilliggande gravplatser eller gränshäckar.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att se till att gravvården är väl förankrad för att tillgodose kraven i arbetsmiljölagen.

Kemiska medel för ogräsbekämpning får inte användas.

Kantstöd av plast, plåt e.dyl. för att avskilja rabatt från gräs, grus eller singel får inte användas.Kantstödet skall vara av naturmaterial.

Vid smyckning av gravplats får enbart naturmaterial användas.

På Fjelie nya kyrkogård finns i dagsläget år 2013, 1 132 gravplatser.

Raka gångar med kvadratiska gravområden. Typiskt för Fjelie nya kyrkogård.

Exempel på de mjukare mer rundade gravkvarteren på Fjelie nya kyrkogård

Ordningsföreskrifter för Bjärreds församlings kyrkogårdar

Ordningsregler för gravplatser

Gravkarta med kvartersnummer på Fjelie nya kyrkogård

200 meter från kyrkan på
Adress Fjelie Nils Hanssons väg
23791 Bjärred

Har ni GPS så ställ in följande koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 55° 53.118', E 13° 1.177'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.88530, 13.01961
RT90:
6198671, 1325706
SWEREF99 TM:
6195087, 376131


Vägbeskrivning
Från norr:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Lund, Lasarett. Sväng höger vid avfart 21
Håll höger
Fortsätt in på Väg 16
Sväng höger in på Väg 16
Sväng vänster in på Fjelie Nils Hanssons väg


Från söder:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred, Lund.
Sväng höger vid avfart 21
Följ skylt mot Lund. Sväng höger in på Väg 16
Sväng vänster in på Fjelie Nils Hanssons väg

Hitta till Fjelie nya kyrkogård

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se