Du är här: Start / Församlingsledning

Kyrkorådet i Bjärreds församling består av 18 personer, varav 9 är ordinarie ledamöter och 9 är ersättare. Kyrkoherden, eller av kyrkoherden utsedd präst, är en av de ordinarie ledamöterna i kyrkorådet.

Kyrkorådet i Bjärreds församling är inte direktvalt utan väljs av kyrkofullmäktige.

I kyrkovalet 2013 fanns det två listor att välja mellan: Vår Kyrka och Socialdemokraterna.

Varje månad förutom sommaren, samlas kyrkorådet. Sammanträdena är inte offentliga. Kyrkorådets uppgift är att vara församlingens styrelse. Rådet anger församlingens mål utifrån kyrkans tro och bekännelse. Det har gjort en målskrivning för församlingen - församlingsinstruktionen - som används för att sätta upp konkreta mål.

Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Dessa är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission .

Till kyrkorådets huvudsakliga uppgifter hör också att förvalta församlingens tillgångar samt skötsel och underhåll av församlingens kyrkor, kyrkogårdar och fastigheter

Ledamöter och ersättare

I Bjärreds församlings kyrkoråd är följande personer ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014 -2017:

Ordinarie för Vår Kyrka:
Ulla Steijner, Lars Arheden, Gun Lindh, Monica Jälén, Lena Svensson, Hans-Ingvar Hansson, Ola Ahlqvist

Ersättare för Vår kyrka:
Elisabeth Svensson, Birgitta Nilsson,Eva-Lotta Grantén, Gunilla Tynell, Anita Ekdal,
Marta Henriksson Witt, Rosie Göransson

Ordinarie för Socialdemokraterna:
Fred Windisch, Lisbeth Abramo

Ersättare för Socialdemokraterna:
Karl-Gustav Nilsson, Bertil Johansson


Sammanträdesdagar under 2017

24/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5, 29/8, 19/9, 17/10, 13/11

Alla sammanträden börjar kl 18.30.

Kontakt
För att komma i kontakt med kyrkorådet ring Kyrkorådets ordförande Ulla Steijner 046-291917 se under fliken kontakt.

KYRKORÅD/FÖRSAMLINGSLEDNING

Bild från kyrkorådets sammanträde den 21 januari 2014

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se