Du är här: Start / Vill du ha en uppgift?

Församlingen är en gemenskap där du kan dela med dig av dig själv och det du kan, få nya upplevelser vänner och dessutom lära dig en massa.

Det behövs ideella medarbetare för att kunna genomföra Bergapunkten, dels det praktiska serveringsarbetet, och dels att föreslå olika idéer till program.

I gudstjänsterna behövs gudstjänstvärdar, personer som skriver och ber förbönen, eller gör och serverar kyrkkaffe.

Fadder vid Jonasgårdens gudstjänster?

Faddern hjälper till att påminna på sin avdelning om att det är gudstjänst, och hjälper sedan de boende som vill vara med på gudstjänsten, att ta sig till Café Hans Jonas (inne på Jonasgården). Det betyder att man antingen kör rullstol, eller går med den som kan gå själv men inte hittar i huset. Vi träffas första måndagen i varje månad (samt en extra gudstjänst vid påsk och jul), kl. 14-16. Låter detta som något du skulle vilja prova på?

Vill du hjälpa någon som behöver dig?

I Bjärreds församling finns människor som har svårt att ta sig till platser där man träffas och umgås. Därför behöver de någon som regelbundet håller kontakt med dem. Det kan röra sig om ett telefonsamtal då och då, en promenad, eller besök.

Har du gröna fingrar?

Vill du ta hand om våra krukväxter, dekorera på borden i Bergagården, och fixa blommor till altaret i kyrkan?

Tycker du om att laga mat eller baka?

Till särskilda arrangemang behöver vi ibland någon som kan matlagning, bak, och servering.

Vad skulle du tycka om att göra?

I församlingen finns många olika uppgifter, och kanske gör vi inte just nu, det som du skulle vilja bidra med. Med din insats kanske det blir möjligt.Du får utbildning för uppgiften, och en kontaktperson/handledare så länge uppdraget pågår. Har du tid över? Låter detta som något du skulle vilja göra?
Hör av dig till


Gruppen för att utveckla ideellt arbete


Irene Pålsson, församlingspedagog
Telefon: 046-4404159
E-post: irene.palsson@svenskakyrkan.se

Gunilla Gottsäter, diakon
Telefon: 046-440 41 55
E-post: gunilla.gottsater@svenskakyrkan.se

Anna Kristiansson, präst
Telefon: 046-440 41 53
E-post: anna.kristiansson@svenskakyrkan.se


Lars Arheden ideell

Walla Schultz ideell

Eva-Britt Wramsmyr ideell

Man får så mycket när man ger av sig själv!

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se