Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Gravrättsinnehavare saknas

Gravrättsinnehavare sökes

Hör av er på tel. 046-440 41 51 till expeditionen som är öppen
måndag-fredag 9.00-15.00 Lunchstängt 12.00 - 13.00

eller per brev till adress
Kyrkogårdsförvaltningen Bjärreds församling
Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred

Krister Hagman
Kyrkogårdschef

82
175-756
36
37
56-57
27-28
179-182
183-184
189-191

Andersson
Hustru Elsa
Hugo Helgesson
Otto Helgesson
Gösta Kolman
Gertrud Andersson
Tage Larsson
Erland Eriksson
Karl Karlström

1975
1993
1989
1962
2000
1940
2005
1976
1979

A
A
D
D
D
E
J
J
J

BORGEBY KYRKOGÅRD
Kvarter, nummer, sist gravsatte samt år

Kyrkogårdsförvaltningen har sedan år 2013 sökt anhöriga till nedanstående gravar på församlingens kyrkogårdar. Sökning har skett med skyltar på de aktuella gravarna, anslag på församlingens skylttavlor, på församlingens hemsida samt kungörelse i Lommabladet. Tyvärr har vi inte lyckats få kontakt med någon anhörig till dessa.
Kyrkorådet i Bjärreds församling har därför besluta enligt 7 kap § 33 i begravningslagen att nedanstående gravplatser anses förverkade. Gravrätten för de förverkade gravarna överförs till kyrkogårdsförvaltningen per den 1 juni 2016 om ingen innehavare anmält sitt intresse. Planteringsytorna på gravarna kommer att i förekommande fall sås igen och stenarna att tas bort.
Fredningstiden är 25 år efter gravsättning. Ny upplåtelse av förverkade gravrätter får ske först fem år efter förverkandet.

1-6
5-12

Helena Ljunggren
Karl Olsson

4G
5G

FJELIE GAMLA KYRKOGÅRD
Kvarter, nummer, sist gravsatte samt år

5.8
17-18
4-6
2,4
9,11
31-40
6-8
10-12
4-6
26
27

1G
1J
1K
2B
2B
2G
2L
2N
2O
URNL
URNL

FJELIE NYA KYRKOGÅRD
Kvarter, nummer, sist gravsatte samt år

Wendel
Edvard Andersson
Ivarsson
Elsa Nilsson
Karlsson
Strandqvist
Sture Hansson
Gunnar Malmström
Per Hansson
Marta Fritz
Karin Nilsson

Krauss
Alfred Erlandsson
Johanna Persson
Vitus Pettersson
Emma Malmqvist
Gösta Jeppsson
Karl Johansson
Alva Nilsson
Bengt Björkgren
Franz Hûbner
Gunilla Blaikfjell
Lotten Jönsson
Elna Nilsson
Kerstin Hansson
Karin Nilsson
Elenora Lund
Kersdtin Pålsson
Hilma Lindström

18a-f
58
79a-b
114
153a-d
3,4
22,23
34-36
55
65,66
97,98
9,10
35,36
91,92
108
152
185-86
175

B
B
B
B
B
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
URNL

FLÄDIE KYRKOGÅRD
Kvarter, nummer, sist gravsatte samt år

1946
1989

1986
1968
1958
1969
1971
1979
1971
1986
1969
1998
2003
1998
1940
1965
1959
1966
1975
1970

1983
1968
1974
1983
1933
1979
1984
1991
1992
1986
1994

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se