Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Gravskötsel

Gravskötsel

Singelgravar/grusgravar

Urngravplats 424 kr
1 plats singelgrav 1180 kr
2 platsers singelgrav 1295 kr
3 platsers singelgrav 1411 kr
4 platsers singelgrav 1525 kr
5 platsers singelgrav 1640 kr
6 platsers singelgrav 1755 kr
7 platsers singelgranv 1870 kr
8 platsers singelgrav 1985 kr
9 platsers singelgrav 2100 kr
10 platsers singelgrav 2215 kr
11 platsers singelgrav 2330 kr
12 platsers singelgrav 2445 kr

Över 12 platser kontakta oss

GRAVSKÖTSEL OCH KOSTNADER ANTAGNA år 2009

En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som inger stillhet, lugn och tillfälle till eftertanke.
Skötsel av gravplatser ryms inte inom begreppet begravningsverksamheten och bekostas därför inte genom begravningsavgiften. Skötseln av gravplatsen vilar därför på den enskilde gravrättsinnehavaren utom för minneslund och askgravplats där kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel. Med gravplats menas hela ytan och inte enbart planteringsytan.
Som innehavare av graven kan du välja att sköta den själv eller ge församlingen skötseluppdrag.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder hjälp med bl. a:

anläggning

gravskötsel

Du kan även få kostnadsfri rådgivning:

vid begravning

val av gravplats

val av gravvård


Avgiften för grundskötsel omfattar;

Vårarbete; beskärning av växter, luckring av rabatter, vårstädning av singelyta, lövräfsning, borttagning av granristäckning. Vid behov påfyllning av jord och singel.

Under säsongen; skyffling av singelyta, gräsklippning, kanthuggning, luckring av jordytan, borttagning av ogräs, putsning av blommor. Plattor, gravhällar och stenkanter sopas rena. Vissna snittblommor tas bort varje vecka.

Höstarbete; beskärning av perenna växter, röjning av sommar-blommor, lövräfsning, klippning av häckar och buskar.

Reparation av anläggning, ny jord eller singel och ersättning av döda växter eller dylikt ingår inte i skötselkostnaden.Bild från Nasteggards kirkegaard i Danmark.

Kostnad för grundskötsel per år

Gräsgravar

1 plats gräsgrav 424 kr
2 platsers gräsgrav 582 kr
3 platsers gräsgrav 661 kr
4 platsers gräsgrav 740 kr
5 platsers gräsgrav 819 kr
6 platsers gräsgrav 898 kr
7 platsers gräsgrav 997 kr
8 platsers gräsgrav 1056 kr

Över 8 platser kontakta oss

Våra skötselavtal löper på 1: år eller 3: års avtal.

Här under följer ett urval av de utsmyckningar, planteringar och övriga tjänster som erbjuds på kyrkogårdarna i Borgeby, Flädie samt Fjelie nya och gamla kyrkogård.

Vår- sommar och höstblommor

Penséer 20 kr styck

Pelargonia 60 kr styck

Höstljung 60 kr styck

Minipåsklilja i kruka. " Teté-a-Teté till påsken 45 kr styck

Krans till 1;a advent 175 kr styckGranristäckning till julen med Ädelgran. Borttagning ingår

1 kvm planteringsyta 158 kr

1,1 - 1,5 kvm 175 kr

1,6 - 2,0 kvm 200 kr

2,1 - 2,5 kvm 227 kr

Övrigt


Andra arbeten. Timkostnad ev material 353 kr/timmen

Återlämnande av gravplats Ingen kostnad

Omköp av utgången gravrätt för en tid av 15 år 1500 kr

Nu kan ni via församlingen få en så kallad planteringslåda till er rabatt, med planteringslåda så kommer växterna att frodas då vattning ingår i denna skötsel. Planteringslådans storlek är 50x30 cm och det går att sätta ihop flera lådor. Priset för en låda är 615 kr i denna kostnad ingår vår, sommar och höstplantering men grundskötseln tillkommer. Förvaltningen väljer blommor efter tillgången.

Exempelvis Vår: 5 st Penséer
Sommar: 3 - 7 av Säsongens blommor. Isbegonior, Silverek, Lobelior, Petunior, Begonia, Margueriter, Pelargoner, Flitiga Lisa, Lyckliga Lotta, Sommardalior, Fuchsior eller liknande.
Höst: 3 - 5 st Blomsterkål / Ljung

615 kr inkl plantor grundskötsel av hela gravplatsen.

Inbetalningskort för ettårsavtalen utsändes i början av året, Övriga avtal löpande. Förskottsinbetalning tillämpas. Oavsett anmälningsdatum för skötsel tillämpas kalenderår.
Askgravlund

Under våren 2013 invigde församlingen en askgravlund på Borgeby kyrkogård. En askgravlund är som en minneslund men här man får sätta upp en namnplatta på en gemensam sten. Ett gemensamt område att lägga blommor och tända ljus på finns i anslutning till askgravlunden. Annars sköts askgravlunden som en minneslund. Kostnaden för platta med montering är i dagsläget 3650 kr

Kontakta oss!

Kyrkogårdsförvaltningens expedition
Vi finns på Bjärreds församlingsexpedition
Öresundsvägen 9
Tel. 046-440 41 51 Fax. 046-29 40 51
e-post: krister.hagman@svenskakyrkan.se

Planteringslåda med vattenbehållare

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se