Du är här: Start / Internationellt arbete

Internationellt arbete


eN HAND HÅLLER ETT JORDKLOT

Utgångspunkten för vår internationella verksamhet i församlingen är hämtat ur nattvardsliturgin "så är vi fastän många en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd". Dessa ord ger uttryck för vikten av att se mänskligheten som en helhet och det är den tanken vi vill göra synlig och konkret genom olika engagemang för medmänniskor världen över.

Internationella gruppen

Internationella gruppen träffas regelbundet och har ansvar för att planera och genomföra verksamheten.
Gruppen består av församlingsbor som är engagerade i dessa frågor.

Fadderbarnet                                                                                    

Bjärreds församling stödjer "Den gode herdens skola" i Betlehem genom insamlingar och gåvor. På skolan har vi ett fadderbarn som heter Bracikalla som går i fjärde klass. Hon är vår personliga kontakt i skolan. Vill du veta mer om skolan gå in på Svenska Jerusalemsföreningens hemsida.


Nyttiga länkar:

Hela världen - Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska Jerusalemsföreningen
Rättvisemärkt
Vänstift till Lunds stift


Vill du vara med?

Hör då av dig till Madeleine Körner samordnare och ansvarig för det internationella arbetet i församlingen.
Telefon: 046-4404154
E-post: madeleine.korner@svenskakyrkan.se

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se