Du är här: Start / Konfirmander / Konfirmationsformulär 2017


Du ska nu välja ditt förstahandsval till konfirmationsgrupp och ett reservalternativ, ditt andrahandsval.

Du och vårdnadshavare fyller också i dina personuppgifter och kontaktuppgifter som vi behöver för att kunna fördela platser till konfirmationsgrupperna och för att kunna skicka information till dig framöver som konfirmand. Dina uppgifter sparas i Svenska kyrkans gemensamma IT-system KYRKSAM under tiden du är konfirmand, detta är vårt arbetsverktyg som anställda i Svenska kyrkan för att hantera grupper, utskick osv. Inga obehöriga har tillgång till personuppgifter och de registreras inte i marknadssyften eller försäljningssyften.Jag anmäler mig till:

Ange ditt förstahandsval:

och ange ditt andrahandsval:


Personuppgifter konfirmand

Förnamn och efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Hemtelefon

Mobiltelefon

E-postadress

Skola och klass läsåret 2017/2018

Allergi / Intolerans / Vegetarian

Är du döpt?

Ja
Nej

Dopdatum

Tillhör Svenska Kyrkan

Ja
Nej

Övrigt (t ex idrott / hobby / om du vill vara i samma grupp som någon kompis eller något annat som är bra för oss att veta)


Uppgifter vårdnadshavare

Vårdnadshavare 1 förnamn och efternamn

Vårdnadshavare 1 e-post

Vårdnadshavare 1 mobiltelefon

Vårdnadshavare 2 förnamn och efternamn

Vårdnadshavare 2 e-post

Vårdnadshavare 2 mobiltelefon

Eventuell extra adress och telefon


Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2018
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se