Du är här: Start / Hitta till våra kyrkor

Bergakyrkan

Öresundsvägen 9
23735 BJÄRRED

Koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 55 42.948', E 13 1.519'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.71580, 13.02532
RT90:
6179793, 1325305
SWEREF99 TM:
6176216, 375950

Från norr: Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred. Sväng höger vid avfart 21
Ta vänster och fortsätt in på Fjelievägen (16)
Sväng vänster in på Lundavägen och fortsätt in på Öresundsvägen.

Från söder:Fortsätt in på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred, Lund. Sväng höger vid avfart 21
Följ skylt mot Bjärred. Sväng vänster i rondellen in på Väg 16
Fortsätt in på Fjelievägen
Sväng vänster in på Lundavägen
Fortsätt in på Öresundsvägen

Vägbeskrivning

Flädie Kyrkväg 4B
23791 Bjärred

Koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 55 43.055', E 13 5.119'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.71759, 13.08531
RT90:
6179842, 1329082
SWEREF99 TM:
6176310, 379724

Flädie kyrka

Vägbeskrivning:

Från norr: Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred. Sväng höger vid avfart 21
Ta vänster och fortsätt in på Fjelievägen (16)
Sväng höger in på Flädie Mejeriväg
Fortsätt in på Flädie Kyrkväg

Från söder:Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred, Lund.
Sväng höger vid avfart 21
Följ skylt mot Bjärred.
Sväng vänster in i rondellen på Väg 16
Sväng höger in på Flädie Mejeriväg
Fortsätt in på Flädie Kyrkväg,

Koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 55 53.118', E 13 1.177'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.88530, 13.01961
RT90:
6198671, 1325706
SWEREF99 TM:
6195087, 376131

Fjelie Laxmansväg 1
23791 Bjärred

Fjelie Kyrka

Borgeby Slottsväg 17
23791 Bjärred

Koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 56 8.298', E 13 2.210'
WGS 84 decimal (lat, lon):
56.13830, 13.03683
RT90:
6226785, 1327912
SWEREF99 TM:
6223208, 378008

Borgeby Kyrka

Från norr:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Borgeby, Bjärred. Sväng höger vid avfart 22
Följ skylt mot Löddeköpinge. Sväng vänster
Håll höger
Sväng höger in på Borgeby Slottsväg

Från söder:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Borgeby, Kävlinge, Löddeköpinge.
Sväng höger vid avfart 22
Håll höger
Sväng höger in på Borgeby Slottsväg

Vägbeskrivning:

Från norr:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Lund, Lasarett. Sväng höger vid avfart 21
Håll höger
Fortsätt in på Väg 16
Sväng höger in på Väg 16
Sväng vänster in på Fjelie Nils Hanssons väg
Sväng höger in på Fjelie byaväg

Från söder:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred, Lund.
Sväng höger vid avfart 21
Följ skylt mot Lund. Sväng höger in på Väg 16
Sväng vänster in på Fjelie Nils Hanssons väg
Sväng höger in på Fjelie byaväg

Vägbeskrivning:

Reseplaneraren Skånetrafiken

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se