Du är här: Start / Läsvärt

På dessa sidor hittar Du vår informationsskrift  Församlingsnytt  som kommer ut 4 gånger per år

likaså Sommarnytt som är ett informationsblad om församlingens sommarkonserter.

 

Församlingsinstruktionen är församlingens måldokument som revideras  vart  4:e år. I detta dokument kan Du läsa om vad vi vill med svenska kyrkans arbete i Bjärreds församling.

 

Verksamhetsplanerna ger en bild av vad de olika verksamheterna har sysslat med under det gångna året och vilka planer man har för framtiden.

 

 

En väl tummad psalmbok

         Foto KH

 

 

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se