Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Minneslunden Borgeby

Borgeby kyrkogårds minneslund

År 1982 anlades församlingens minneslund på Borgeby kyrkogård.

Minneslunden är belägen i nordvästra hörnet av kyrkogården alldeles till vänster invid huvudentrén till kyrkogården. Minneslunden är gemensam för hela Bjärreds församling.
Minneslunden har genomgått ett antal förändring under årens lopp fram till våren 2011 då församlingen tog ett helhetsgrepp och närapå vände ut och in på lunden. Nu har vi fått en som vi tycker presentabel och trevlig minneslund. Att sitta i tystnaden på bänken en solig dag och se vattnet spegla sig i stenklotet och höja blicken över de gröna buskarna och träden vidare mot kyrkan och den blå himmelen är en lisa för själen.
.
Klotet med det rinnande vatten, vilket är en vacker symbol för evigt liv flyttades från sin inklämda tillvaro i muren och placerades i centrum av minneslunden. Där klotet tidigare varit placerat byggdes en bänk av lärkträd för vila och eftertanke. En häck som av många besökare upplevdes som otrygg togs bort och ersattes av en blomsterbädd. Markytans betong och kullerstenar togs bort och ersattes av granitplattor.

Minneslunden efter omdaningen 2011

Minneslunden som den såg ut innan vi byggde om den.

Ordningsföreskrifter för minneslunden

Minneslunden är ett gemensamt gravområde där askan efter den avlidne sätts ner anonymt. I minneslunden får man inte sätta upp någon enskild gravvård eller enskild plantering

Besökare får medverka till minneslundens smyckning endast genom att placera buketter eller snittblommor av levande växtmaterial på härför avsedda platser.

Vissna blommor tas bort av personalen.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se