Du är här: Start / Konfirmander / Pilgrimskonfirmation / Läs om Pilgrimskonfirmander 2011


Den 14 juni samlades årets pilgrimskonfirmander och ledare för att börja en tio dagar lång vandring. Efter en inledande andakt om Gudspärlan i Frälsarkransen hänger vandrarna på sig ryggsäckarna och ställer sig med sina vandringsstavar i ring utanför Bergakyrkan. En pilgrimsvandring följer ett visst mönster - det finns en form och en struktur som håller samman. Pilgrimskonfirmanderna och vi ledare är tysta i väntan på att prästen Anna Kristiansson ska introducera och läsa Den heliga Birgittas bön - den som ska hjälpa oss på vandringen.

Hon läser den första meningen själv innan alla stämmer in:

”Herre visa oss din väg.”

”Och gör oss villiga att vandra den.”


Vi går i vått och torrt, på landsväg, längs slingrande stigar genom skog, öppen natur och jordbrukslandskap. Som ledare har vi förmånen att guida ungdomarna genom yttre och inre landskap. Allra mest vill vi förmedla att det bästa i livet är gratis. Detta att få vara ute i naturen och använda sina sinnen, släppa bekymren för en stund och bara vara. Med packning på ryggen vandrar vi vidare trots att stenen som letat sig in i sandalen ibland har svårt att hitta ut igen. Man riskerar att få både svidande skavsår och besvärliga blåsor under vår 20 mil långa vandring. Allt detta är konfirmanderna väl medvetna om, för som Anna så träffande uttryckt det: ”Pilgrimskonfirmander anmäler sig tidigt och vet vad de vill och vad de ger sig in på.” 


En pilgrim söker det viktigaste och lever därför nära marken, nära skapelsen, nära livet. Att vara pilgrim blir en livshållning med hopp och framtidstro. Pilgrimen vandrar mot en helig plats, i vårt fall oftast en kyrka. När vi närmade oss målet kunde vi höra kyrkklockorna välkomna oss och vi sjöng oss in i den öppna kyrkan:


”I min gud har jag funnit styrka, i min Herre har jag allt.

Han har öppnat för mig en väg, och bytt min ängslan till jubelsång.

Och bytt min ängslan till jubelsång.” 

   
Och tystnaden infann sig, kanske med egna tankar kring Frälsarkranspärlan och temat för dagen. Under den tio dagar långa vandringen hade vi Frälsarkransens pärlor som utgångspunkt för samtal och frågor. Varje pärla har ett eget budskap och genom att pärla för pärla vandra genom kransen kunde vi på ett naturligt sätt stanna upp inför och samtala om sådant som är viktigt i livet. Varje pärla fick sin egen dag av uppmärksamhet i morgonbön, andakt, aftonbön, samtal och delande. 

Tiden som tonåring och konfirmand är viktig, en tid som präglas starkt av tillväxt och mognad, då många dörrar öppnas och kompassriktning för framtiden ska tas ut.
Att göra det på ett bra sätt är minsann ingen självklarhet med tanke på allt som snurrar i huvudet på en som är på väg in i vuxenvärlden. Och att börja tro på Gud är oftast inte något som händer över  tio dagar. Det är något personligt och kan ta lång tid. Därför blev våra samtal om framtiden och Gud, om kärlek och kompisar, om döden och tro viktiga. Likaså samtalen om hur saker och ting kan gå fel i livet och vad man kan göra för att ställa till rätta igen.
Uppbrottet från vardagen och koncentrationen på det inre livet och gemenskapen med andra är pilgrimsvandringens djupaste mening. Därför blir delandet naturligt. Det gäller både förnödenheter som mat och plåster, men också i samtalet ett delande som går djupare än i det vanliga sociala samtalet. Man hoppar över vardagspratet om väder och vind, skola och jobb och närmar sig snart de livsnära frågorna. Samtalet blir en viktig del och trots att man under vandringen är närvarande i nuet, händer det något på insidan, känslornas och tankarnas landskap. Och kanske faller några av livets pusselbitar på plats.En obeskrivlig känsla infann sig på vår tionde vandringsdag när Domkyrkans klockklang nådde oss i Lund och vi vandrade sjungande genom kyrkan ner i Kryptan. Där välkomnades vi högtidligt av pilgrimsprästen Anna Alebo och fick våra pigrimsmärken.

Nu närmade sig slutet av vår pilgrimsvandring och snart var vi åter i Bjärred. Tio dagars samvaro i ömsesidighet var tillända då vi praktiskt taget delat allt med varandra - mat, viloplatser och plåster....

 

Hans-Ingvar Hansson
Vill ni veta vad konfirmanderna bloggade om under sin 20 mil långa pilgrimsvandring så kan ni läsa ett PDF dokumnent här.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se