Du är här: Start / Vuxenverksamhet / Mötesplatser Vuxen / Pilgrimsvandring / Pilgrimsvandra med vår församlingLivet behöver då och då söka sig andra och nya vägar. Hos många av oss finns en längtan att få ta en paus från vardagen - goda skäl att ge sig ut på en pilgrimsvandring. En pilgrimsvandring är ett sätt att i den yttre vandringen också göra en inre vandring där man söker sig själv och de goda värdena i livet. Under en pilgrimsvandring möter vi oss själva, det finns tid för egen reflektion, eftertanke och nya insikter, inspiration och nya idéer.
Våra pilgrimsvandringar går delvis i tystnad och är öppna för alla som på något sätt söker djup och mening med livet eller för dem som vill vara i naturen och uppleva något tillsammans med andra människor. Under en pilgrimsvandring blir samtalen och mötena längs vägen rikedomen. Att vara pilgrim i sin vardag är att se på sin medmänniska med nyfikenhet och förväntan, som om hon bär på en skatt.

För ungefär tio år sedan besökte Lunds stifts pilgrimspräst Anna Alebo Bjärreds församling. Hon introducerade pilgrimsvägen Skåne - Blekinge och gav oss inspirationen att pilgrimsvandra. Vår egen präst, Anna Kristiansson, bildade en pilgrimsgrupp som snart började arrangera pilgrimsvandringar i liten skala längs pilgrimsleden i vår församling. Långfredagsvandringen till Borgeby kyrka och Via Dolorosa blev snart årligen återkommande.
Pilgrimscyklingen till våra kyrkor kan kanske också bli en tradition, eventuellt utvidgad till att besöka kyrkor i våra grannförsamlingar.

Men på Annas initiativ har pilgrimsgruppen även inbjudit till och arrangerat längre vandringar. Under en fyraårsperiod, 2012 - 2015, vandrade vi de 80 milen från S:t Pied de Port i Frankrike över Pyrenéerna och in i Spanien till Santiago de Compostela, ett oförglömligt och ibland strapatsrikt pilgrimsminne.
2016 började vi vandringen mot ett annat stort pilgrimsmål, Nidaros. Första etappen gick till Hamneda i Småland och i år i augusti vandrar vi den andra etappen, Hamneda - Vadstena ? Vi är många som ser fram emot att i sensommartid vandra in i pilgrimsidyllen Vadstena med sitt välkomnande pilgrimscentrum.

Det kan tyckas konstigt, men för många är pilgrimsvandring vila. Kan vandringens strapatser och vedermödor verkligen ge vila? Vi oroar oss alla för världens hemskheter och bär alla på egna bekymmer och svårigheter av olika slag. Vandringen är befriande, att inte behöva bekymra sig om någonting. Att låta tankarna flyga fritt känns läkande för både kropp och själ.
Men i första hand handlar det inte om att gå långt, utan att finna nya vägar, nya vägar i sitt liv.
Att vara pilgrim handlar inte bara om att göra en fysisk vandring utan också ett förhållningssätt till livet.
I vandringens stilla tempo får vi möjlighet att sakta ner från vardagen och se oss själva i ett större sammanhang - evigheten. Och våra bekymmer synes oändligt mycket mindre.

2017-02-13
För pilgrimsgruppen, Bjärreds församling
Hans-Ingvar Hansson

Pilgrimsvandra med vår församling

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se