Du är här: Start / Präster

Det är vi som är församlingens präster.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                           

Eva Landberg                                                                 

Jag är kyrkoherde och är ansvarig för personal och verksamheten i Bjärreds församling. Jag har också det övergripande ansvaret för tillsynen av församlingen.

 

 Telefon  046 - 440 41 52
 Sms  0765 - 36 40 52
 Fax  046 - 29 40 51
 E-posteva.landberg@svenskakyrkan.se

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

En kvinnlig präst

Anna Kristiansson                                                                 

Jag är komminister och har tillsammans med vår diakon hand om kontakten med sjukvård och äldreomsorg i Bjärred. Dessutom sitter jag med i kommunens POSOM-grupp och jobbar med pilgrimsvandringar, korta och längre. Jag har så klart också dop, vigslar, begravningar, konfirmander och diverse gudstjänster.


 

 Telefon  046 - 440 41 53
 Sms  0765 - 36 40 53
 Fax  046 - 29 40 51
 E-post  anna.kristiansson@svenskakyrkan.se

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Hanna Malmqvist 

   Vikarierande komminister

    Telefon 046-440 41 77

     Sms      0765-36 40 77

     E-post   hanna.malmqvist@svenskakyrkan.se

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


Madeleine Körner

Tjänstledig

  

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Efter kontorstid nås jourhavande präst via larmnummret 112

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se