Du är här: Start / Konfirmander / Söndagskonfirmander var tredje vecka

Söndagskonfirmander var tredje vecka

"Konfirmationsgrupp som börjar i söndagens gudstjänst och fortsätter därefter sin träff.
Den här gruppen träffas lite längre men mer sällan då träffarna är ungefär var tredje vecka."

söndag 10 september, söndag 1 oktober, söndag 22 oktober.

Temadag: lördag 9 december.

Läger: fredag 10 november till söndag 12 november.

Vårens tider för träffar kommer senare på hemsidan.

"Alla träffar under konfirmationstiden är obligatoriska och vi förväntar oss att du kan närvara,
vi ser fram emot att träffa dig!"

Träffar hösten 2017

Träffar våren 2018

Träffarna är i Bergakyrkan och Bergagården ungefär var tredje vecka kl. 10.30-16.00.

Konfirmation: I Bergakyrkan, en lördag i maj 2018.

Kontakt:

Hanna Malmqvist tfn: 046-440 41 77,
e-post: hanna.malmqvist@svenskakyrkan.se

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2018
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se