Du är här: Start / Kyrkor och fastigheter / Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning

Ett stiliserat ögaDet finns psalmböcker med något större stil i kyrkorna. Ett överstruket ax


Vi använder uteslutande glutenfria oblater i alla mässor. Nattvardsdistribution sker

alltid nedanför eventuella kortrapporEtt tecknat öra


            Hörselslinga finns i alla våra kyrkor
Bergakyrkan

Bergakyrkan                                                Vid Bergakyrkan i nära anslutning till kyrkporten finns parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade. Gången fram till kyrkan är belagd med stenplattor. Rullstol kan placeras framför första bänkraden, i mittgången eller bakerst i kyrkorummet. Bergsparkens samtliga gångar är nu belagda med stenmjöl för lätt framkomlighet. Handikapptoalett finns i församlingshemmet.


Fjelie kyrka o kyrkogård

Fjelie kyrka

Samtliga gångar på Fjelie nya och gamla kyrkogård är belagda med stenmjöl. Ingången in till Fjelie kyrka ligger i markplanet. Rullstol kan endast placeras i de bakre delarna av kyrkan. Kyrkan har ett par trappsteg upp till koret. Ett räcke finns i anslutning till trappan. Ingen handikapptoalett finns för närvarande.


Borgeby kyrka


Samtliga gångar på Borgeby kyrkogård är belagda med stenmjöl och sluttningar på kyrkogården har försetts med ramper. Det är ett trappsteg in till vapenhuset. Det finns en ramp som kyrkvaktmästaren tar fram vid behov. Rullstol kan endast placeras framför första bänkraden eller i mittgången. Handikapptoalett finns i anslutning till kyrkan.


Flädie kyrka och kyrkogård


Flädie kyrka

Samtliga gångar på Flädie kyrkogård är belagda med stenmjöl. Ingången in till Fjelie kyrka ligger 4 trappsteg upp. Kyrkvaktmästaren tar vid behov fram en ramp som man på grund av lutningen behöver hjälp för att ta sig upp för. I kyrkan är det 4 trappsteg upp till koret. Rullstol kan placeras framför första bänkraden eller i mittgångarna. Ingen handikapptoalett finns i anslutning till kyrkan. På parkeringsplatsen finns reserverade platser för handikappfordon.


Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se